EDward Gaming CN

Flandre
xiaoxiang
Jiejie
Scout
Viper
Meiko
Clearlove
JunJia
Hope